Gerontopsychiatrie

Centrum pro Alzheimerovu chorobu a příbuzné demence je specializovaným pracovištěm zaměřeným na diagnostiku a léčbu demencí alzheimerovského i nealzheimerovského typu.

Důraz klademe na včasné zjištění poruch paměti a velmi časné zahájení léčby, neboť léčba je tím úspěšnější, čím dříve je nemoc diagnostikována.

Při diagnostice spolupracujeme se všemi příbuznými obory (zobrazovací metody typu magnetické rezonance či CT, specifické psychologické testy, atd.).

Naši lékaři jsou členy mezinárodních týmů klinických studií a máme proto k dispozici nejmodernější postupy a léky, které se v terapii tohoto onemocnění používají nebo jsou  posuzovány v klinických studiích.

Komentáře nejsou povoleny.